Eiropas Jaunatnes portāls

Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

A picture
© Cross Culture Surf

Kultūras apmaiņa sērfojot

Spēj iedomāties, ka ar sērfingu varētu veicināt sociālo iekļautību jauniešu vidū? Uzzini, kā tas izdevās Īrijas un Basku zemes jauniešu apmaiņā!

Trīsdesmit 14–17 gadus veci jaunieši no Īrijas un Basku zemes 2012. gadā piedalījās programmā “Cross Culture Surf”. Vispirms viņi tikās Lieldienās Lahinčā (Īrijā) un tad atkal augustā Saraucā (Basku zemē). Viņi dinamiskā un interesantā mācību vidē guva priekšstatu par abu valstu kultūru.

Katru dienu viņi apmeklēja sērfinga nodarbības, kultūras identitātes seminārus, strādāja grupās un devās ekskursijās.

 

Projektu atbalsta “The Surf Project”, “Zutundu” un ES programma “Jaunatne darbībā”.