Portal Ghaz-Żgħażagħ Ewropej

Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


Konferenza taż-żgħażagħ tal-UE 2012 fid-Danimarka

Ħu idea ta' dak li ġara matul it-tieni fażi taċ-ċiklu tad-Djalogu Strutturat dwar “Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika tal-Ewropa" li kien konkluż fil-konferenza dwar iż-żgħażagħ tal-UE, ospitata mill-Presidenza Daniża tal-UE.

Mit-18 sal-21 ta' Marzu 2012, rappreżentanti minn diversi organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u uffiċjali tal-gvern minn pajjiżi tal-UE, il-pajjiżi kandidati tal-UE u oħrajn iltaqgħu flimkien f'Sorø, id-Danimarka, biex jiddiskutu l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fis-soċjetà u t-tranżizzjoni lejn l-impjieg.

 

Tul 3 ijiem, il-parteċipanti ffukaw fuq kif tista' tiġi promossa l-kreattività u l-ħiliet fost iż-żgħażagħ, permezz ta' gruppi ta' ħidma bħall-motivazzjoni, il-mekkaniżmi ta' appoġġ, l-innovazzjoni u l-midja.

 

Grupp ta' Ħidma A: Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-Elezzjonijiet

 

Grupp ta' Ħidma B: L-età tal-Votazzjoni

 

Grupp ta' Ħidma C: Srievet tal-karti, segway u ħuta

 

Grupp ta' Ħidma D: Il-Programm il-Ġdid fl-Edukazzjoni u fil-Qasam taż-Żgħażagħ

 

Grupp ta' Ħidma E: Il-Mekkaniżmi ta' Appoġġ u l-Parteċipazzjoni

 

Grupp ta' Ħidma F: Il-Midja Finali u l-Parteċipazzjoni

 

Grupp ta' Ħidma G: Il-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ u l-Innovazzjoni