Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


Konferencja Młodzieży UE 2012 w Danii

Zobacz, co działo się podczas drugiego etapu zorganizowanego dialogu, poświęconego udziałowi młodzieży w życiu demokratycznym w Europie, zakończonego podczas konferencji młodzieży UE, której gospodarzem była prezydencja duńska w Radzie UE.

W dniach 18–21 marca 2012 r. przedstawiciele różnych organizacji młodzieżowych oraz rządów państw członkowskich UE, krajów kandydujących do UE oraz pozostali uczestnicy spotkali się w Sorø w Danii, aby przedyskutować kwestię aktywnego udziału młodzieży w życiu społeczeństwa oraz przejścia do życia zawodowego.

 

Przez trzy dni trwania konferencji jej uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób popularyzować wśród młodzieży kreatywność i nabywanie nowych umiejętności. Rozmowy prowadzono w ramach warsztatów poświęconych takim tematom, jak motywacja, mechanizmy wsparcia, innowacyjność i media.

 

Warsztaty A: udział młodzieży a wybory

 

Warsztaty B: wiek uprawniający do głosowania

 

Warsztaty C: ręczniki papierowe, segway i ryba

 

Warsztaty D: nowy program w dziedzinie edukacji i młodzieży

 

Warsztaty E: mechanizmy wsparcia i udział młodzieży

 

Warsztaty F: media i udział młodzieży

 

Warsztaty G: udział młodzieży a innowacyjność