Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


Konferencja młodzieży UE 2012 na Cyprze

W trzecim etapie zorganizowanego dialogu na temat „Udziału młodzieży w życiu demokratycznym” skupiono się na „Udziale młodzieży i włączeniu społecznym”.

W dniach 11–12 września 2012 r. ponad stu delegatów młodzieżowych (z państw członkowskich UE oraz z krajów kandydujących, przedstawicieli Europejskiego Forum Młodzieży oraz międzynarodowych, młodzieżowych organizacji pozarządowych) spotkało się ze starszymi przedstawicielami krajowych grup młodzieżowych z Nikozji, aby zastanowić się wspólnie, w jaki sposób udział młodzieży w życiu demokratycznym może przyczynić się do głębszej integracji młodzieży.

 

Podczas warsztatów podkreślono wagę integracji młodzieży – szczególnie organizacji ją reprezentujących, biorących udział w procesie decyzyjnym, jako ważnego czynnika tworzenia integracyjnych, demokratycznych i zamożnych społeczeństw.

 

Konferencja ta zakończyła trzeci i ostatni etap osiemnastomiesięcznego cyklu zorganizowanego dialogu, poświęconego „Udziałowi młodzieży w życiu demokratycznym”.