Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


Konference EU pro mládež, Kypr 2012

Třetí fáze cyklu strukturovaného dialogu o „Účasti mladých lidí na demokratickém životě společnosti“se zaměřila na téma „Angažovanost mládeže a sociální začlenění“.

Ve dnech 11. a 12. září 2012 se v kyperské Nikósii sešlo více než 100 mladých delegátů (z členských a kandidátských zemích EU, z Evropského fóra mládeže a mezinárodních mládežnických nevládních organizací). Spolu se zástupci vnitrostátních mládežnických organizací tu diskutovali o způsobu, jak může účast mladých lidí na dění ve společnosti napomoci sociálnímu začleňování mládeže. 

 

Semináře poukázaly na významnou roli mladých lidí, a to především jejich organizací, v rozhodovacím procesu a při vytváření inkluzivní, demokratické a prosperující společnosti.

 

Tato konference byla třetí a poslední fází 18timěsíčního cyklu Strukturovaného dialogu o „Účasti mladých lidí na demokratickém životě společnosti“.