Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


Konference EU pro mládež, Dánsko 2012

Zpráva o druhé fázi cyklu Strukturovaného dialogu o „Účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy“, jež byla uzavřena na konferenci mládeže EU pořádané dánským předsednictvím EU.

Ve dnech 18.–21. března 2012 se zástupci různých mládežnických organizací a vládní úředníci ze zemí EU, kandidátských zemí EU a dalších zemí sešli v dánském Sorø a diskutovali zde o aktivní účasti mladých lidí na dění ve společnosti a o jejich vstupu na trh práce.

 

Během těchto tří dnů se hovořilo především o tom, jak rozvíjet kreativitu a dovednosti mladých lidí prostřednictvím workshopů na téma, jako je motivace, podpůrné mechanismy, inovace a sdělovací prostředky.

 

 

Seminář A: Účast mládeže ve volbách

 

Seminář B: Věková hranice pro účast ve volbách

 

Seminář C: Papírové utěrky, segway a ryby

 

Seminář D: Nový program v oblasti vzdělávání a mládeže

 

Seminář E: Podpůrné mechanismy a účast mládeže na dění ve společnosti

 

Seminář F: Média a účast mládeže na dění ve společnosti

 

Seminář G: Účast mládeže a inovace