Europese Jongeren Site

Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Jeugd voor Europa – uitwisselingen en projecten: leren door ervaring

De "Jeugd voor Europa"-projecten helpen je een actieve rol te spelen als Europese burger. Je leert er ook mensen uit allerlei landen door kennen. Maar wat is er allemaal mogelijk?

De uitwisselingen, jongereninitiatieven en jeugddemocratieprojecten van Jeugd voor Europa maken allemaal deel uit van het EU-programma Youth in Action. Maar om wat voor initiatieven gaat het nu eigenlijk?

 

Jongerenuitwisseling

"Slainte agus An Oige" was een project met 40 jongeren uit Ierland, Letland, Litouwen, Polen en het VK die in het Noord-Ierse Omagh bijeen zijn gekomen. Het doel was jongeren via buitenactiviteiten een referentiekader te geven voor een gezonde levenswijze. Ze hebben kennis gemaakt met verschillende sporten en aan workshops deelgenomen. Alle deelnemers uit hetzelfde land moesten samen een presentatie geven over de cultuur en geschiedenis van hun land. Het project heeft hun zelfvertrouwen, begrip voor anderen, onbevangenheid, kennis van andere culturen en waardering voor andere landen vergroot.

 

Nationaal jongereninitiatief

In Turkije hebben 12 jongeren samen met een lokale ngo een project opgezet om straatkinderen de basisbeginselen van het omgaan met computers bij te brengen. Om dit initiatief ook een Europese dimensie te geven, hebben ze ook de situatie van kinderen in soortgelijke omstandigheden in andere Europese landen onderzocht. De groep heeft informatie hierover verzameld, hun bevindingen uitgewisseld en de overeenkomsten en verschillen in de omstandigheden van straatkinderen in verschillende Europese landen geanalyseerd.

 

Jeugddemocratieproject

De gemeenten Mynämäki en Lieto in Finland en twee jeugdgroeperingen uit Kjøllefjord in Noorwegen hebben in beide landen een jeugddemocratieproject opgezet. De jongeren van 15 tot 17, waarvan er een paar actief zijn in de lokale jeugdraad, komen uit kleine en afgelegen gemeenschappen. Het doel van het project was om meer te weten te komen over besluitvormingssystemen en om de afstand tussen jongeren en beleidsmakers kleiner te maken. De jongeren hebben Droomdorp gebouwd, waarin zij de besluitvorming in de gemeenteraad imiteren, en een analyse gemaakt van representatieve democratie op het werk.

Meer over deze en andere "Youth in Actiion"-projecten.

 

Wie kan zich inschrijven?

Je moet:

-         tussen de 13 en 30 zijn of actief zijn in het jongerenwerk of een jongerenorganisatie

-         in een van de aangesloten landen wonen

Meer over de inschrijving

Als jij en je project aan de voorwaarden voldoen, kun je je deelnameformulier opsturen naar EACEA of naar de vertegenwoordiging in jouw land.

 

Termijnen

Voor het indienen van projecten bij een nationale vertegenwoording zijn er elk jaar drie inschrijvingstermijnen:

-          1 februari voor projecten met startdatum tussen 1 mei en 31 oktober

-          1 mei  voor projecten met startdatum tussen 1 mei en 31 oktober

-          1 oktober  voor projecten met startdatum tussen 1 mei en 30 oktober

 

Hetzelfde geldt voor projecten die bij een EACEA Executive Agency worden ingediend, maar dan met andere termijnen en begindata:

-          1 februari voor projecten met startdatum tussen 1 augustus en 31 december

-          1 juni voor projecten met startdatum tussen 1 december en 30 april

-          1 september  voor projecten met startdatum tussen 1 maart en 31 juli