Den Europæiske Ungdomsportal

Information og muligheder for unge i hele Europa.

© fotolia.com - lznogood
© fotolia.com - lznogood

Hvor kan du komme til orde?

Du kan komme til orde på forskellige måder, f.eks. ved at stemme eller i en struktureret dialog. Men hvis der ikke valg nu, eller hvis dit emne ikke er særlig politisk, er der andre måder, du kan blive hørt på.

Det kan være politiske spørgsmål eller emner, der vedrører unge, samfundet, sundhed eller menneskerettigheder. På stedet eller uden at forlade dit værelse. Seher, hvor mange steder du kan komme til orde.

 

Kom til orde i Europa giver dig mulighed for at bidrage til Kommissionens beslutningsproces ved at udtale dig i forbindelse med høringer og drøftelser og ad andre kanaler. Kommissionen vil gerne lytte til dine idéer, forholde sig til din kritik og lære af dine erfaringer.

 

Citizens’ Agora vil skabe forbindelse mellem dig og Europa-Parlamentet. Her får du lejlighed til at deltage i diskussionerne om emnerne på Parlamentets lovgivningsdagsorden. Agora kan føre til konkrete politiske initiativer med baggrund i erfaringer fra din hverdag.

 

UNESCO Youth Forum samler unge delegerede fra hele verden, der udveksler synspunkter, deler erfaringer, reflekterer og finder fælles betænkeligheder og problemer.

 

UNICEF Voices of Youth er et website, hvor unge kan lære mere om emner, der berører deres verden. På denne platform kan unge fra hele verden give udtryk for deres synspunkter, udforske, diskutere og gribe ind over for globale problemer.

 

Global Voices Online er et internationalt, flersproget fællesskab for bloggere med billeder og podcasts fra over 130 lande, der hjælper folk fra hele verden med at få adgang til og offentliggøre oplysninger om det samfund, de lever i. Du kan være med ved at indsende idéer eller blive skribent.