Den Europæiske Ungdomsportal

Information og muligheder for unge i hele Europa.

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher

Hvad er social inklusion?

Et inklusivt samfund er baseret på gensidig respekt og solidaritet med lige muligheder og en rimelig levestandard for alle. Hvor forskellighed ses som en kilde til styrke og ikke til splittelse. Er det en europæisk vision eller en realitet?

 

 

Social inklusion handler om at føle sig som en del af et fællesskab, der er forbundet af fælles identitet og værdier.

Fattigdom er en af de væsentligste årsager til, at folk føler sig udenfor. Hvis man ikke har adgang til sundhedspleje og sociale tjenester eller job, kan man også blive socialt udstødt.

Måske føler du, at du ikke hører til, uanset hvor veluddannet eller velhavende du er. Social udstødelse rammer ikke kun mennesker, der er mindre godt stillet. Næsten en tredjedel af borgerne i Europa og Centralasien er socialt udstødt.

Unge og social inklusion

Unge er en af de mest sårbare samfundsgrupper, især i økonomiske krisetider. 1 ud af 5 børn (under 17) bor i familier, som er truet af fattigdom, og over en tredjedel af de unge (18 til 24) i EU er arbejdsløse – dvs. ikke under uddannelse eller i arbejde.

Det betyder også noget, hvor du bor. Folk på landet er næsten fire gange så udsat for social udstødelse som folk i byerne.

 

Hvad kan du gøre?

EU's ungdomsstrategi og programmet Aktive Unge handler begge om social inklusion – og giver unge masser af muligheder for at lære og blive inddraget i hele EU.

Du kan også deltage i EU's strukturerede dialog eller høre, hvad andre unge havde at sige på ungdomskonferencen 2012 på Cypern .