Den Europæiske Ungdomsportal

Information og muligheder for unge i hele Europa.

A picture
© shutterstock.com - YanLev

Hvad er Det Europæiske Ungdomsforum?

Det er de unges talerør i Europa, som både forsvarer deres interesser og tilskynder dem til at deltage mere i samfundslivet.

Det Europæiske Ungdomsforum (EUF) er en paraplyorganisation for nationale ungdomssammenslutninger fra hele Europa, EUF's medlemsorganisationer, der består af nationale ungdomsråd og internationale ungdoms-ngo'er. Sammen er de interesserepræsentanter for millioner af unge overalt i Europa.

 

Hvad er Forummets mål for unge i Europa?

Det arbejder for:

 • at tilskynde unge og sætte dem i stand til at deltage mere aktivt i at præge samfundet – og ikke mindst skabe et mere integreret Europa
 • at styrke deres rettigheder og muligheder
 • at forbedre deres levevilkår
 • at være deres talerør i Europa, hvor unge er ligeværdige borgere, som tilskyndes og får støtte til at udnytte deres fulde potentiale som globale borgere.

 

Hvordan gør Forummet det?

Ved at:

 • få flere unge og ungdomsorganisationer til at deltage i sociale projekter, og ikke mindst i beslutningsprocesserne
 • påvirke politikker, der berører unge, som anerkendt partner for internationale institutioner som EU, Europarådet og FN
 • tilskynde politiske beslutningstagere til at tage hensyn til ungdomsspørgsmål inden for alle politikområder
 • oprette levedygtige og helt uafhængige ungdomsorganisationer – både nationalt og internationalt – især ved at arbejde for tilstrækkelig finansiering
 • få unge med forskellig baggrund og fra forskellige lande til at lytte til og værdsætte hinandens idéer og erfaring
 • gå ind for interkulturel forståelse, demokrati, respekt, mangfoldighed, menneskerettigheder, aktivt medborgerskab og solidaritet
 • bidrage til ungdomsarbejde i andre dele af verden.

 

EUF-kampagner

En af de seneste EUF-kampagner skal få myndighederne og erhvervslivet (og de unge selv) til at investere mere i unge ved at tilskynde unge frivillige og aktivister til at tage deres situation op til fornyet overvejelse og kræve deres fremtid tilbage gennem det globale onlinefællesskab Love Youth Future. Unge opfordres til at dele deres idéer med andre, der mener, at unge kan skabe nutiden om til en lykkelig fremtid.