Evropski mladinski portal

Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

European Year of Citizens
© European Commission

Evropsko leto državljanov 2013

V letu 2013 bo EU organizirala številne dogodke za ozaveščanje državljanov o njihovih pravicah, zlasti o pravicah pri selitvi v drugo državo EU. Za kaj gre?

Za kaj gre

Mnogi mladi in starejši ne poznajo svojih evropskih državljanskih pravic, zlasti ne pravic, ki so povezane s prebivanjem v drugi državi EU, denimo:

  • pravica do priznavanja kvalifikacij
  • pravice potnikov v Evropi
  • pravice potrošnikov pri nakupih v tujini
  • pravica do zdravstvenega varstva in socialne varnosti
  • pravica do študija v tujini prek programov, kot je Erasmus

 

Evropsko leto državljanov je namenjeno seznanjanju državljanov s temi pravicami, da bi se lahko v zasebnem življenju bolj ozaveščeno odločali.

To je priložnost, da ljudje v Evropi:

  • spoznajo svoje posebne pravice in možnosti
  • razpravljajo o ovirah, ki jim preprečujejo, da bi v celoti uveljavljali te pravice – ter pripravijo konkretne predloge za njihovo odpravo
  • sodelujejo v javnih posvetovanjih o politikah in vprašanjih Unije.

 

Dogodki

Na konferencah, seminarjih in drugih dogodkih v letu 2013 se boš lahko seznanil s pravicami, ki jih lahko uveljavljaš, če živiš, delaš ali študiraš v drugi državi EU.

Podrobnosti o dogodkih v tvoji okolici so na uradnem spletišču evropskega leta državljanov.