Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

European Year of Citizens
© European Commission

Evropský rok občanů 2013

V celém průběhu roku 2013 bude EU organizovat akce zaměřené na zvýšení povědomí občanů o jejich právech – zejména o právech, která lze využít při stěhování se z jedné země EU do jiné. Jaká práva to jsou?

Práva občanů EU

Mnoho lidí všech věkových kategorií si není vědomo, že občanství Evropské unie s sebou přináší řadu práv. Zvláště těch, které jsou spojeny s pobytem v jiné zemi EU.

Mezi tato práva například patří:

  • právo na uznání vaší kvalifikace
  • práva cestujících
  • spotřebitelská práva a práva zákazníků vztahující se mimo jiné i na přeshraniční nákupy
  • právo na přístup ke zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení
  • právo studovat v zahraničí v rámci programů, jako je Erasmus

 

Cílem Evropského roku občanů je občany o těchto právech poučit, aby pak mohli činit informovanější rozhodnutí ve svém osobní životě. Tato iniciativa je pro občany v celé Evropě příležitostí:

  • poučit se o svých právech a příležitostech
  • diskutovat o překážkách, které jim brání plně těchto práv využívat – zároveň je to příležitost navrhnout konkrétní řešení
  • inspirovat lidi k účasti v občanských fórech, jejichž tématem jsou politiky a záležitosti EU

 

Plánované akce

 V roce 2013 se uskuteční mnoho konferencí, seminářů a dalších informačních akcí, jež se zaměří právě na prezentaci práv, které můžete jako občan EU využít při stěhování do jiné země EU – ať už kvůli zaměstnání, studiu nebo třeba založení rodiny.

Podrobnosti o akcích ve vašem regionu najdete na oficiálních internetových stránkách Evropského roku občanů.