Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


EU:s ungdomskonferens 2012 i Danmark

Den strukturerade dialogens andra fas avslutades på EU:s ungdomskonferens, som anordnades av EU:s dåvarande ordförandeland Danmark. Dialogens ämne var ungdomars delaktighet i det demokratiska livet.

Den 18–21 mars 2012 samlades företrädare för olika ungdomsorganisationer, företrädare för EU-länderna och EU:s kandidatländer och andra organisationer i Sorø i Danmark för att diskutera hur man kan få ungdomar att aktivt medverka i samhället och ta sig ut i arbetslivet.

 

Deltagarna undersökte hur man kan främja ungdomars kreativitet och färdigheter och deltog i olika workshoppar för att bland annat diskutera motivation, stödmekanismer, innovation och medier.

 

Workshop A: Valdeltagande

 

Workshop B: Rösträttsålder

 

Workshop C: Motivation

 

Workshop D: Det nya ungdoms- och utbildningsprogrammet

 

Workshop E: Stödmekanismer

 

Workshop F: Medier

 

Workshop G: Innovation