Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


EU:s ungdomskonferens 2012 i Cypern

Ämnet för den strukturerade dialogens tredje fas var ungdomars delaktighet i det demokratiska livet med särskild inriktning på social integration.

Den 11–12 september 2012 samlades fler än 100 unga delegater (från EU-länderna, kandidatländerna, Europeiska ungdomsforumet och internationella, icke-statliga ungdomsorganisationer) och företrädare för nationella ungdomsgrupper i Cyperns huvudstad Nicosia för att diskutera hur man kan främja ungdomars sociala integration genom att göra dem mer delaktiga i det demokratiska livet.

 

Arbetsgrupperna påpekade hur viktigt det är att unga människor – och framför allt de organisationer som företräder dem – deltar i beslutsfattandet för att man ska kunna skapa ett inkluderande och demokratiskt samhälle.

 

Konferensen var den tredje och sista fasen i den arton månader långa cykeln för den strukturerade dialogen om ungdomars delaktighet i det demokratiska livet.