Den Europæiske Ungdomsportal

Information og muligheder for unge i hele Europa.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


EU's ungdomskonference 2012 i Cypern

Tredje fase af den strukturerede dialog om unges deltagelse i det demokratiske liv stillede skarpt på unges deltagelse og social inklusion.

Fra 11. til 12. september 2012 mødtes over 100 unge delegerede (fra nuværende EU- og kandidatlande, Det Europæiske Ungdomsforum og internationale ungdoms-ngo'er) med højtstående embedsmænd i Nicosia i Cypern for at drøfte, hvordan unges deltagelse kan fremme social inklusion blandt unge.

 

Det blev fremhævet, hvor afgørende det et, at unge – og især ungdomsorganisationer – deltager i beslutningstagningen som et vigtigt led i at skabe inklusive, demokratiske og velstående samfund.

 

Konferencen markerede tredje og sidste fase i den 18 måneder lange strukturerede dialog om unges deltagelse i det demokratiske liv.