Vi har registrert at du bruker en eldre versjon av Microsoft Internet Explorer. Dette webområdet er optimalisert for Internet Explorer versjon 9 og nyere. Vennligst vurder å oppgradere nettleseren slik at du kan dra nytte av alle funksjonene på dette webområdet. Besøk Microsoft-webområdet http://www.microsoft.com for å laste ned en nyere versjon av Internet Explorer.

Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.


flag

Din historie

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


EUs ungdomskonferanse 2012 på Kypros

Den tredje fasen i Strukturert dialog-syklusen om "Unges deltakelse i det demokratiske livet" fokuserte på "Unges deltakelse og sosial inkludering".

11. og 12. september 2012 deltok mer enn 100 unge delegater (fra nåværende EU-land, potensielle søkerland, Det europeiske ungdomsforumet og internasjonale, ikke-statlige ungdomsorganisasjoner) sammen med høyere tjenestemenn fra nasjonale ungdomsgrupper i Nicosia på Kypros for å diskutere hvordan unges deltakelse kan fremme sosial inkludering av ungdommer.

 

Arbeidsgruppene poengterte viktigheten av at unge, og spesielt organisasjoner som representerer de unge, deltar i beslutningsprosesser som en viktig faktor for å skape inkluderende, demokratisk og blomstrende samfunn.

 

Denne konferansen markerte tredje og siste fase i den 18-måneder lange Strukturert dialog-syklusen om "Unges deltakelse i det demokratiske livet".