Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


EUs ungdomskonferanse 2012 i Danmark

Få et innblikk i hva som skjedde i den andre fasen av Strukturert dialog-syklusen om "Unges deltakelse i det demokratiske livet i Europa", som ble avsluttet på EUs ungdomskonferanse i vertslandet Danmark, som har presidentskapet i EU.

Fra 18. til 21. mars 2012 deltok representanter fra ulike ungdomsorganisasjoner, statstjenestemenn fra EU-landene, EU-kandidatstater og andre i Sorø i Danmark for å diskutere de unges deltakelse i samfunnet og overgangen til arbeidslivet.

 

I løpet av de tre dagene fokuserte deltakerne på hvordan unge kan oppmuntres til kreativitet og ferdighetsutvikling i form av arbeidsgrupper med temaer som motivasjon, støttemekanismer, innovasjon og medier.

 

Arbeidsgruppe A: Unges deltakelse og valg

 

Arbeidsgruppe B: Stemmerettsalder

 

Arbeidsgruppe C: Tørkepair, en segway og en fisk

 

Arbeidsgruppe D: Det nye programmet for ungdom og utdanning

 

Arbeidsgruppe E: Støttemekanismer og deltakelse

 

Arbeidsgruppe F: Medier og deltakelse

 

Arbeidsgruppe G: Unges deltakelse og innovasjon