Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

European Year of Citizens
© European Commission

Europejski Rok Obywateli 2013

W roku 2013 UE zorganizuje szereg inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu wiedzy obywateli o przysługujących im prawach – szczególnie w przypadku przeprowadzki do innego kraju UE. Zatem o co w tym wszystkim chodzi?

Informacje ogólne

Wiele osób, zarówno młodych, jak i starszych, nie jest świadomych praw przysługujących im jako obywatelom Unii Europejskiej, zwłaszcza dotyczących pobytu w innym kraju UE.

Chodzi o:

  • prawo do uznania kwalifikacji
  • prawa pasażerów podróżujących po Europie
  • prawa konsumenckie czy też prawa przysługujące osobom dokonującym zakupów za granicą
  • prawa dostępu do opieki zdrowotnej i ubezpieczenia społecznego
  • prawo do studiowania za granicą w ramach programów takich jak Erasmus.

 

Celem Europejskiego Roku Obywateli jest informowanie ich w zakresie tych praw, aby dzięki temu mogli podejmować na co dzień bardziej świadome decyzje. Inicjatywa ta daje mieszkańcom Europy możliwość:

  • szczegółowego zapoznania się z przysługującymi im prawami i wynikającymi z nich możliwościami
  • przeanalizowania przeszkód, które uniemożliwiają im pełne korzystanie z tych praw oraz opracowania odpowiednich rozwiązań pozwalających te przeszkody przezwyciężyć
  • zachęcenia młodzieży do udziału w forach obywatelskich zajmujących się strategiami politycznymi UE i kwestiami z nimi związanymi.

 

Dalsze działania

Organizacja konferencji, seminariów i innych działań informacyjnych w 2013 r. pomoże zapoznać się z prawami przysługującymi osobom zamieszkującym w innym kraju UE, czy to celem podjęcia pracy zawodowej, studiowania lub w jakimkolwiek innym celu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie wydarzenia będą organizowane w Twoim regionie, śledź na bieżąco informacje na oficjalnej stronie Europejskiego Roku Obywateli.