Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

European Year of Citizens
© European Commission

Europaåret för medborgarna 2013

Under 2013 arrangerar EU en rad evenemang för att informera om dina rättigheter – särskilt om du flyttar till en annat EU-land.

Varför behövs en informationskampanj?

Många människor, både äldre och yngre, känner inte till sina rättigheter som EU-medborgare, framför allt när de flyttar till ett annat EU-land.

Det gäller t.ex.

  • rätten att få sin utbildning erkänd
  • rättigheter som resenär i Europa
  • konsumenträttigheter när man köper något utomlands
  • tillgång till vård och socialförsäkring
  • möjligheten att studera utomlands via program som Erasmus

 

Europaåret för medborgarna vill informera dig om dina rättigheter så att du kan fatta bättre beslut i vardagen. Du kan

  • informera dig om dina särskilda rättigheter och möjligheter
  • diskutera de hinder som gör att du inte kan utöva dina rättigheter fullt ut – och föreslå specifika lösningar
  • delta i medborgarforum om EU-frågor.

 

Vad händer konkret?

Konferenser, seminarier och andra informationsinitiativ och evenemang som anordnas 2013 kommer att förklara vilka rättigheter du har när du flyttar till ett annat EU-land för att arbeta eller studera där eller av andra skäl.

Se vad som händer nära dig på Europaårets officiella webbplats.