Euroopan nuorisoportaali

Tietoa nuorille eurooppalaisille

European Year of Citizens
© European Commission

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

EU järjestää vuonna 2013 useita tilaisuuksia, joilla pyritään tiedottamaan kansalaisille heidän oikeuksistaan. Erityisesti halutaan tiedottaa toiseen EU-maahan muuttamiseen liittyvistä oikeuksista. Ohessa tarkempaa tietoa teemavuodesta ja sen tavoitteista.

EU-kansalaisen oikeudet

Oikeudet, joita EU-kansalaisella on esimerkiksi toisessa EU-maassa elämisen suhteen, eivät ole tuttuja monelle nuorelle eikä edes varttuneemmallekaan. Näitä oikeuksia ovat esimerkiksi

  • oikeus saada tutkinto tunnustetuksi
  • EU:n alueella matkailevan oikeudet
  • kuluttajan oikeudet, jotka liittyvät ostosten tekoon toisessa EU-maassa
  • oikeus terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan
  • oikeus opiskella ulkomailla esimerkiksi Erasmus-ohjelman kautta.
  •  

Euroopan kansalaisten teemavuoden tarkoitus on tiedottaa näistä oikeuksista, jotta ihmisten on helpompi tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. 

Teemavuosi tarjoaa EU-kansalaisille tilaisuuden

  • oppia tuntemaan oikeutensa ja miten niitä voi hyödyntää
  • osallistua keskusteluihin näiden oikeuksien käyttöön liittyvistä ongelmista sekä esittää ratkaisuja niihin
  • Osallistua EU-aiheita ja -politiikkoja käsitteleviin kansalaisfoorumeihin.

 

Toimet

Teemavuoden aikana järjestetään konferensseja, seminaareja ja muita tapahtumia, joissa tiedotetaan EU-kansalaisen oikeuksista työskennellä, opiskella tai vaikkapa matkustella toisessa EU-maassa.

Tarkempaa tietoa tapahtumista on Euroopan kansalaisten teemavuoden sivustolla.