Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

European Year of Citizens
© European Commission

Európsky rok občanov 2013

Počas roka 2013 bude EÚ organizovať sériu podujatí na zvýšenie povedomia občanov o ich právach, najmä v súvislosti s presťahovaním sa do inej krajiny EÚ. Takže o čo ide?

Čo je to?

Mnohí mladí aj starší ľudia nepoznajú svoje práva, ktoré majú ako občania Európskej únie, najmä tie, ktoré sú spojené so životom v inej krajine EÚ. Máte napríklad:

  • Právo, aby vám uznali vašu kvalifikáciu.
  • Práva, keď cestujete v Európe.
  • Práva ako spotrebiteľ alebo keď nakupujte v zahraničí.
  • Práva na prístup k zdravotnej starostlivosti a na sociálne zabezpečenie.
  • Právo na štúdium v zahraničí prostredníctvom programov ako Erasmus

 

Podujatia v rámci Európskeho roka občanov sa zameriavajú na informovanie ľudí o týchto právach, aby mohli v osobnom živote prijímať rozhodnutia založené na lepšej informovanosti.

Pre ľudí v celej Európe je to príležitosť:

  • Dozvedieť sa o svojich konkrétnych právach a možnostiach.
  • Diskutovať o prekážkach, ktoré bránia ich plnému využitiu – a vytvoriť konkrétne návrhy na ich odstránenie.
  • Povzbudiť ľudí, aby sa zúčastňovali na občianskych fórach zameraných na politiky a problémy EÚ.

 

Čo bude nasledovať?

Konferencie, semináre a ďalšie aktivity zamerané na zvýšenie povedomia ľudí plánované na rok 2013 vám ponúknu podrobnejšie vysvetlenia toho, aké práva máte v situácii, keď žijete v inej krajine EÚ z pracovných, študijných alebo iných dôvodov.

Informácie o podujatiach vo vašom okolí získate na oficiálnej webovej lokalite Európskeho roku občanov.