Euroopan nuorisoportaali

Tietoa nuorille eurooppalaisille

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


EU:n nuorten konferenssi 2012 Kyproksessa

Nuorten osallistumisesta demokraattiseen toimintaan käytävän rakenteellisen vuoropuhelun kolmannessa vaiheessa keskityttiin nuorten osallistumiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen.

Yli 100 nuorta, jotka edustivat EU-maita ja EU-jäsenyyttä hakeneita maita, Euroopan nuorisofoorumia ja kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, tapasi 11.–12.9.2012 Nikosiassa Kyproksella paikallisten nuorisojärjestöjen edustajia. Tapaamisessa keskusteltiin siitä, kuinka nuorten osallistuminen erilaiseen toimintaan voi edistää heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan.

 

Työpajoissa korostettiin, että nuorten ja heitä edustavien järjestöjen osallistuminen päätöksentekoon on tärkeä tekijä osallistavan, demokraattisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa. 

 

Kokous oli kolmas ja viimeinen vaihe puolitoista vuotta kestäneessä rakenteellisessa vuoropuhelussa, jonka aiheena oli nuorten osallistuminen demokraattiseen toimintaan.