Portalul european pentru tineret

Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


Conferinţa UE pentru tineret (Cipru, 2012)

A treia fază a dialogului structurat având ca temă „Participarea tinerilor la viaţa democratică” s-a concentrat asupra participării tinerilor şi incluziunii sociale.

În zilele de 11 şi 12 septembrie 2012, peste 100 de delegaţi ai tinerilor (reprezentând statele membre şi candidate, Forumul European al Tineretului şi ONG-uri internaţionale) s-au reunit la Nicosia (Cipru) cu responsabili ai grupurilor naţionale de tineri pentru a discuta despre modul în care participarea tinerilor poate promova incluziunea socială.

 

Discuţiile au scos în evidenţă faptul că implicarea tinerilor – şi în special a organizaţiilor care îi reprezintă – în procesul de luare a deciziilor este un factor deosebit de important pentru construirea unor societăţi democratice, prospere şi favorabile incluziunii.

 

Această conferinţă a marcat a treia şi ultima fază a ciclului de 18 luni al dialogului structurat dedicat participării tinerilor la viaţa democratică.