Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

European Year of Citizens
© European Commission

Borgernes europaår 2013

I hele 2013 setter EU i gang en rekke arrangementer for å øke folks bevissthet om rettighetene sine, spesielt i forbindelse med flytting til et annet EU-land. Hva dreier det seg egentlig om?

Hva er det?

Mange mennesker, både unge og gamle, kjenner ikke til rettighetene de har som statsborgere i EU, spesielt de som bor i et annet EU-land enn hjemlandet.

Du har for eksempel:

  • rett til å få godkjent kvalifikasjoner
  • rettigheter som reisende i Europa
  • rettigheter som forbruker eller når du handler i utlandet
  • rett på tilgang til helsetjenester og trygd
  • rett til å studere i utlandet via programmer som Erasmus

 

Et av formålene med borgernes europaår er å lære borgerne om disse rettighetene slik at de kan ta mer informerte beslutninger i privatlivet. Dette er en mulighet for mennesker i hele Europa til å:

  • lære om spesifikke rettigheter og muligheter de har
  • diskutere hindringene som fører til at de ikke kan utøve rettighetene sine, og komme med spesifikke forslag for å løse disse problemene
  • oppmuntre folk til å delta i borgerfora om EU-politikk og EU-relaterte temaer

 

Hva skjer?

Konferanser, seminarer og andre aktiviteter og arrangementer som igangsettes i 2013 for å øke bevisstheten, vil belyse folks rettigheter når de bor, jobber eller studerer i et annet EU-land enn hjemlandet.

Hvis du vil ha informasjon om arrangementer i ditt område, kan du titte innom det offisielle webområdet for Borgernes europaår.