Den Europæiske Ungdomsportal

Information og muligheder for unge i hele Europa.

European Year of Citizens
© European Commission

Borgernes Europaår 2013

I hele 2013 vil EU holde en lang række arrangementer for at gøre borgerne opmærksomme på deres rettigheder – især når de flytter til et andet EU-land. Hvad går det ud på?

Hvad går det ud på?

Mange både unge og gamle er ikke klar over, hvilke rettigheder de har som borgere i EU, især ikke i forbindelse med at bo i et andet EU-land. Det drejer sig f.eks. om:

  • retten til at få sine kvalifikationer anerkendt
  • dine rettigheder som passager, når du rejser i Europa
  • dine rettigheder som forbruger, når du køber ting i et andet land
  • adgang til sundhedspleje og social sikring
  • at læse i udlandet gennem programmer som Erasmus
  •  

Borgernes Europaår vil oplyse folk om disse rettigheder, så de kan træffe begrundede valg i deres privatliv.

Det giver folk i hele Europa lejlighed til:

  • at lære mere om netop deres rettigheder og muligheder
  • at drøfte, hvad der forhindrer dem i at udnytte disse rettigheder fuldt ud – og finde frem til præcise forslag til at løse problemet
  • at tilskynde folk til at deltage i borgerfora om EU-politikker og -spørgsmål.

 

Hvad skal der ske?

Gennem konferencer, seminarer og andre oplysningsaktiviteter og arrangementer i løbet af 2013 vil du få belyst, hvilke rettigheder du har, når du bor i et andet EU-land, uanset om du læser, arbejder eller noget andet.

Hold øje med arrangementerne i dit lokalområde på Borgernes Europaårs hjemmeside.