Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

3D file folders in the foreground, silhouette of person selecting one of them in the background.

Best – extrakurser för europeiska teknologstudenter

Föreläsningar, besök på internationella forskningscentrum och fallstudier: gå en internationell extrakurs med 25 andra europeiska studenter för max 4 euro/dag (och ibland gratis).

 

Best (Board of European Students of Technology) erbjuder kortare kurser under hela året där du som är teknologstudent får chansen att lära dig mer om ett ämne som intresserar dig.

 

Du kan till exempel följa föreläsningar, besöka företag, industrianläggningar och forskningscentrum och delta i fallstudier. När du är klar med kursen gör du ett prov och om kursen är erkänd av ditt hemuniversitet kan du till och med få ECTS-poäng för den.

 

Men det handlar inte bara om att plugga – du får också lära känna studenter från några av de över 30 länder som deltar och vara med på olika kulturella evenemang.

Lista över Bests kurser

 

Hur söker jag?

Intresserad? Du kan söka om du studerar teknik vid ett universitet som har en lokal Best-grupp (i Sverige är det till exempel KTH, Chalmers och Lunds Tekniska Högskola) eller om ditt universitet är en av Bests partnerorganisationer.

 

Läs om hur du ansöker och börja fila på ditt personliga brev. Sista ansökningsdag varierar beroende på vilken termin kurserna ges.