Den Europæiske Ungdomsportal

Information og muligheder for unge i hele Europa.

 © shutterstock.com - Yuri Arcurs
© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Aktive Unge: ikke-formel uddannelse i den virkelige verden

Ungdom for Europas projekter hjælper dig til at spille en aktiv rolle som borger i Europa og møde folk fra forskellige lande. Find ud af, hvilke projekter der findes.

Ungdom for Europa – tilbyder udveksling, ungdomsinitiativer og -demokratiprojekter, der alle indgår i EU-programmet Aktive Unge. Men hvad er det for nogle initiativer?

 

Ungdomsudveksling

"Slainte agus An Oige" samlede 40 unge fra Irland, Litauen, Polen og Storbritannien i Omagh i Nordirland. Målet var at skabe gode rammer for en sund livsstil blandt unge ved at lade dem deltage i udendørsaktiviteter. De unge prøvede forskellige sportsgrene og deltog i workshops. En gruppe fra hvert land præsenterede desuden deres egen kultur og historie. Programmet var med til at fremme selvværd, accept af andre, åbenhed, viden om andre kulturer og værdsættelse af forskellige lande.

 

Nationalt ungdomsinitiativ

12 unge i Tyrkiet arbejdede i et projekt sammen med en lokal ngo om at lære gadebørn at bruge computere. For at give dette nationale ungdomsinitiativ en europæisk dimension undersøgte de unge også forholdene for børn i lignende situationer i andre europæiske lande. Gruppen indsamlede oplysninger, videreformidlede resultaterne og drøftede ligheder og forskelle i forholdene for gadebørn i europæiske lande.

 

Demokratiprojekt for unge

De finske kommuner Mynämäki og Lieto og to ungdomsgrupper fra Kjøllefjord i Norge gennemførte et demokratiprojekt for unge i de to lande. De unge var mellem 15 og 17 år og kom fra små, fjerntliggende samfund. Nogle få af dem var aktive i lokale ungdomsråd. Formålet med projektet var at belyse beslutningsgange og bringe unge og beslutningstagere tættere på hinanden. De unge byggede en drømmelandsby, hvor de spillede rollespil som medlemmer af kommunalbestyrelsen og udforskede, hvordan repræsentativt demokrati fungerer.

Mere om dette og andre projekter under Aktive Unge.

 

Sådan søger du

Du skal:

  • være mellem 13 og 30 eller aktiv inden for ungdomsarbejde/i en ungdomsorganisation
  • bo i et af de støtteberettigede lande.

Mere information om, hvordan du skal søge

 

Hvis du og dit projekt er støtteberettigede, skal du sende din ansøgning til EACEA eller dit nationale agentur. I Danmark er det Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der fungerer som nationalt agentur.

 

Frister

Projekter indsendes til et nationalt agentur, og der er 3 ansøgningsfrister hvert år:

  • 1. februar – for projekter, der starter mellem 1. maj og 31. oktober
  • 1. maj – for projekter, der starter mellem 1. august og 31. januar
  • 1. oktober – for projekter, der starter mellem 1. januar og 30. juni

 

 

For projekter, der indsendes til Forvaltningsorganet EACEA, er der også 3 ansøgningsfrister hvert år:

  • 1. februar – for projekter, der starter mellem 1. august og 31. december
  • 1. juni – for projekter, der starter mellem 1. december og 30. april
  • 1. september – for projekter, der starter mellem 1. marts og 31. juli.