Avrupa Gençlik Portalı

Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


AB Gençlik Konferansı 2012 Kıbrıs

Gençlerin demokratik hayata katılımına” ilişkin Yapılandırılmış Diyalog döneminin üçüncü aşaması, “Gençlerin katılımı ve sosyal içermeye” odaklanmıştır.

11 - 12 Eylül 2012 tarihleri arasında (mevcut ve aday AB ülkeleri, Avrupa Gençlik Forumundan ve uluslararası gençlik sivil toplum örgütlerinden) 100’ü aşkın genç delege Kıbrıs, Lefkoşa’da ulusal gençlik gruplarının kıdemli yetkilileriyle gençliğin katılımının gençlerin sosyal içerilmelerini ne şekilde yardım sağlayacağını tartışmak için bir araya gelmişlerdir.

 

Atölye çalışmaları, kapsayıcı, demokratik ve refah düzeyi yüksek toplumların oluşturulması için önemli bir etken olan karar verme sürecinde yer alan gençlerin – ve özellikle de gençleri temsil eden kuruluşların - öneminin altını çizmiştir.

 

Bu konferans “Gençlerin demokratik yaşama katılımı”na ilişkin 18 aylık Yapılandırılmış Diyalog döneminin üçüncü ve son aşamasını oluşturmuştur.