Eiropas Jaunatnes portāls

Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

European Year of Citizens
© European Commission

2013. gads — Eiropas Pilsoņu gads

2013. gadā ES organizēs daudzus pasākumus, lai informētu pilsoņus par viņu tiesībām — īpaši tad, kad viņi pārceļas uz citu ES valsti. Par ko ir runa?

Kas tas ir?

Daudzi, jauni un veci, nezina, kādas ir Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, it īpaši saistībā ar dzīvi citā ES valstī. Piemēram:

  • tiesības uz kvalifikācijas atzīšanu,
  • pasažieru tiesības, ceļojot pa Eiropu,
  • patērētāju un pircēju tiesības, iepērkoties ārzemēs,
  • tiesības uz veselības aprūpi un sociālo nodrošinājumu,
  • tiesības studēt ārzemēs tādās programmās kā “Erasmus”
  •  

Eiropas Pilsoņu gadu atzīmē, lai cilvēkus izglītotu par šīm tiesībām un viņi savā dzīvē varētu pieņemt lēmumus, vairāk pamatojoties uz informāciju.

Šis gads dod visiem Eiropas iedzīvotājiem iespēju:

  • uzzināt par savām tiesībām un iespējām;
  • apspriest šķēršļus, kas viņiem liedz pilnībā īstenot šīs tiesības, un ierosināt konkrētus priekšlikumus, kā šos traucēkļus novērst;
  • iesaistīties pilsoņu forumos, kur apspriež ES politiku un jautājumus.

 

Kas tālāk?

2013. gadā notiks konferences, semināri un citi informatīvi pasākumi, kur runās par to, kādas ir tavas tiesības, ja tu dzīvo citā ES valstī, lai tur strādātu, studētu vai darītu ko citu.

Lai uzzinātu par pasākumiem savā reģionā, seko oficiālajai Eiropas Pilsoņu gada tīmekļa vietnei.