Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

European Year of Citizens
© European Commission

2013 – Euroopa kodanike aasta

Kogu 2013. aasta vältel korraldab EL üritusi, et tõsta kodanike teadlikkust oma õigustest – eriti neist, mis on seotud teise ELi riiki kolimisega. Mida see kõik tähendab?

Millega on tegu?

Paljud inimesed, nii noored kui ka vanad, ei ole teadlikud oma õigustest Euroopa Liidu kodanikena, eriti neist, mis on seotud teises ELi riigis elamisega. Siia hulka kuuluvad:

  • õigus kvalifikatsioonide tunnustamisele;
  • õigused Euroopas reisides;
  • õigused tarbija või ostjana välismaalt kaupu ostes;
  • juurdepääs tervishoiule ja sotsiaalkindlustusele;
  • õppimine välismaal, näiteks programmi Erasmus kaudu
  •  

Euroopa kodanike aasta eesmärk on teavitada inimesi neist õigustest, et nad saaksid teha oma elu kohta teadlikumaid otsuseid. See annab kõigile Euroopa inimestele võimaluse:

  • saada teavet oma konkreetsete õiguste ja võimaluste kohta;
  • arutada takistuste üle, mis pidurdavad nende õiguste täielikku rakendamist, ning tulla välja konkreetsete ettepanekutega nende lahendamiseks;
  • innustada inimesi osalema ELi poliitikat ja päevaküsimusi käsitlevates kodanikufoorumites.

 

Mis hakkab toimuma?

Konverentsidel, seminaridel ja muudel teadlikkuse suurendamise üritustel ja sündmustel, mis 2013. aastal toimuvad, käsitletakse süvitsi sinu õigusi teises ELi riigis elades, olgu sa seal siis töötamise, õppimise või muul eesmärgil.

Sinu piirkonnas toimuvate ürituste kohta teabe saamiseks hoia silm peal Euroopa kodanike aasta ametlikul veebisaidil.