Europos jaunimo portalas

Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


2012 m. ES jaunimo konferencija Danijoje

Sužinokite, kas vyko per antrąjį struktūrinio dialogo ciklo, kurio tema – jaunimo dalyvavimas demokratiniame Europos gyvenime, etapą. Jo pabaigoje ES Tarybai pirmininkavusioje Danijoje buvo surengta ES jaunimo konferencija.

2012 m. kovo 18–21 d. ES valstybių ir ES šalių kandidačių įvairių jaunimo organizacijų atstovai ir valdžios pareigūnai bei kitos suinteresuotosios šalys susirinko Sorėje (Danijoje) aptarti jaunimo aktyvaus dalyvavimo visuomenės gyvenime ir įsiliejimo į darbo rinką klausimų.

 

Tris dienas tokiomis temomis kaip motyvacija, paramos mechanizmai, inovacijos ir žiniasklaida surengtuose seminaruose dalyviai svarstė, kaip skatinti jaunimo kūrybiškumą ir padėti jiems ugdyti gebėjimus.

 

Seminaras A. Jaunimo dalyvavimas ir rinkimai

 

Seminaras B. Minimalus teisės balsuoti amžius

 

Seminaras C. Popieriniai rankšluosčiai, riedis ir žuvis

 

Seminaras D. Nauja švietimo ir jaunimo srities programa

 

Seminaras E. Paramos mechanizmai ir dalyvavimas

 

Seminaras F. Žiniasklaida ir dalyvavimas

 

Seminaras G. Jaunimo dalyvavimas ir inovacijos