Európai Ifjúsági Portál

Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


A 2012-ben Cipruson megrendezett európai uniós ifjúsági konferencia

A strukturált párbeszédnek a fiatalok demokratikus életben való részvételével foglalkozó munkaciklusán belül a harmadik szakasz azt a célt szolgálta, hogy elősegítse a fiatalok társadalmi részvételét és a társadalmi befogadást.

A 2012. szeptember 11–12-én Ciprus fővárosában, Nicosiában megrendezett konferencián száznál több ifjúsági küldött vett részt (az EU tagállamaiból és a csatlakozni kívánó országokból, ill. az Európai Ifjúsági Fórum és nemzetközi ifjúsági civilszervezetek képviseletében), hogy a nemzeti ifjúsági csoportok vezető tisztviselőivel találkozva megvitassák, hogyan segítheti elő az ifjúság tevékeny szerepvállalása a fiatal generációk társadalmi befogadását.

 

A szekcióüléseken a résztvevők áttekintették, mennyire fontos a fiatalok – és különösen az őket képviselő szervezetek – döntéshozatalban való részvétele a demokrácia, valamint a társadalmi befogadás és a jólét szempontjából.

 

A nicosiai konferencia zárta le a harmadik, egyben utolsó szakaszát a strukturált párbeszéd azon (18 hónapot átívelő) munkaciklusának, melynek középpontjában a fiatalok demokratikus életben való részvétele állt.