Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


2012. aasta ELi noortekonverents Taanis

Tutvu struktureeritud dialoogi tsükli „Noorte osalemine Euroopa demokraatlikus elus” teise etapiga, mis päädis ELi noortekonverentsiga ELi eesistujariigis Taanis.

18.–21. märtsini 2012 kogunesid eri noorteorganisatsioonide esindajad, ELi riikide ja ELi kandidaatriikide valitsusametnikud ja teised Taanis Sorøs, et arutada noorte aktiivset osalemist ühiskonnas ja üleminemist tööellu.

Over 3 days, the participants focused on how to promote creativity and skills in young people, through workshops with themes such as motivation, support mechanisms, innovation and the media.

 

Kolme päeva kestel keskendusid osalejad motivatsiooni, tugimehhanisme, innovatsiooni ja meediat käsitlevatel seminaridel noorte loovuse ja oskuste edendamise võimalustele.

 

Seminar A: noorte osalemine ja valimised

 

Seminar B: valimisiga

 

Seminar C: paberkäterätid, segway ja kala

 

Seminar D: uus haridus- ja noorsooprogramm

 

Seminar E: tugimehhanismid ja osalemine

 

Seminar F: lõppmeedia ja osalemine

 

Seminar G: noorte osalemine ja innovatsioon