Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


2012. aasta ELi noortekonverents Küprosel

Struktureeritud dialoogi tsükli „Noorte osalemine demokraatlikus elus” kolmas etapp keskendus noorte osalemisele ja sotsiaalsele kaasatusele.

11.–12. septembrini 2012 kogunes üle 100 noore saadiku praegustest ja tulevastest ELi riikidest, Euroopa Noortefoorumist ja rahvusvahelistest valitusvälistest noorteorganisatsioonidest koos kõrgemate ametnikega riiklikest noorterühmadest Küprosel Nikosias, et arutada, kuidas saab noorte osalemine aidata kaasa noorte sotsiaalsele kaasatusele.

 

Seminaridel rõhutati noorte ning eelkõige neid esindavate organisatsioonide tähtsust otsuste tegemises osalemises, kuna see on oluline tegur kaasavate, demokraatlike ja edukate ühiskondade loomisel.

 

Konverents tähistas struktureeritud dialoogi 18-kuulise tsükli „Noorte osalemine demokraatlikus elus”  kolmandat ehk viimast etappi.