You are here

flag

Публикувана на: 23/04/2013 10:34

Стажове в Европейската комисия

Винаги сте искали да знаете как реално работи Европейската комисия? Ако кандидатствате за стаж, ще научите това от първа ръка.

© fotolia.com - FotolEdhar

Европейската комисия организира стажове по администрация или превод два пъти годишно. Стажовете са основно за млади хора, завършили университет, и траят 3-5 месеца.

Повечето от стажантите са граждани на държави членки на ЕС или на страни кандидатки. Но има и ограничен брой места за граждани на държави извън ЕС.

 

Как да кандидатствате

Трябва да сте завършили университетското си образование (или равностойно на него) и да имате много добри познания по английски, френски или немски език. Ако сте гражданин на държава от ЕС, трябва да имате и много добри познания по друг език на ЕС.

Ако сте изкарали стаж в друга институция или орган на ЕС, не можете да кандидатствате за стаж в Европейската комисия.

За да бъде валидна кандидатурата ви, трябва да попълните и изпратите формуляра за кандидатстване онлайн и да го изпратите по пощата преди крайния срок.

 

Крайни срокове!

Стажовете обикновено започват на 1 март и 1 октомври, но за стажантите по превод датите могат да бъдат различни.

За стажовете, започващи през март, крайният срок за кандидатстване е 31 август предишната година.

За стажовете от октомври той е 31 януари същата година.

 

Програмата за стажове, започнала през 1960 г., е най-дълго продължаващата програма от този вид. Стажовете в Европейската комисия ще ви дадат практически познания за работата на отделите на Комисията и ще ви дадат възможност да съберете личен опит чрез контактите, които ще установите в течение на ежедневната ви работа. Ще можете също така да задълбочите и да приложите на практика знанията, които се получили по време на своето образование. Обикновено стажантите получават стипендия, а онези от тях, които имат увреждания, може да получат допълнителна стипендия.