Забелязахме, че използвате стара версия на Microsoft Internet Explorer. Този уебсайт е оптимизиран за работа с Internet Explorer 9 и по-нови версии. Съветваме ви да актуализирате браузъра си, за да можете да използвате всички функции на уебсайта. По-нова версия на Internet Explorer можете да изтеглите от уебсайта на „Майкрософт“ http://www.microsoft.com.

Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа


flag

Изкуства и развлечение

Video: 

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)


Ние, изкуството и общността

Какво става, когато млади хора организират изложба, за да изразят идеите и мненията си по теми като социално приобщаване, участие и идентичност?

Ние, изкуството и общността“ бе младежка инициатива, подкрепена от програмата Младежта в действие. Инициативата бе ръководена от група от 6-ма младежи от район Мейфийлд в град Корк, Ирландия, които имаха известни връзки в служби, работещи в сферата на младежта.

 

Участниците бяха на възраст между 15 и 17 години. Не всички от тях все още учеха. Двама от членовете на групата бяха от ромски произход и имаха въпроси за идентичността си, които искаха да проучат. Младежите анализираха множество теми, включително здравеопазване, околна среда, участие, идентичност и тиймбилдинг.