Забелязахме, че използвате стара версия на Microsoft Internet Explorer. Този уебсайт е оптимизиран за работа с Internet Explorer 9 и по-нови версии. Съветваме ви да актуализирате браузъра си, за да можете да използвате всички функции на уебсайта. По-нова версия на Internet Explorer можете да изтеглите от уебсайта на „Майкрософт“ http://www.microsoft.com.

Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа


flag

Лични истории

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


Младежка конференция на ЕС през 2012 г. в Кипър

Третата фаза от структурирания диалог относно „Участието на младите хора в демократичния живот“ бе насочена към „Младежко участие и социално приобщаване“.

На 11 и 12 септември 2012 г. повече от 100 младежки делегати (от настоящи държави-членки на ЕС и страни кандидатки, Европейския младежки форум и международни младежки неправителствени организации) заедно с високопоставени представители на национални младежки групи обсъдиха в Никозия, Кипър, как участието на младежта може да подпомогне социалното приобщаване на младите хора.

 

На семинарите бе подчертано колко важно е младите хора – и по-специално техните представителни организации – да участват във вземането на решения като важен фактор за създаването на приобщаващи, демократични и проспериращи общества.

 

Тази конференция бележи третата, заключителна фаза на 18-месечния цикъл на структурирания диалог относно „Участието на младите хора в демократичния живот“.