Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


Младежка конференция на ЕС през 2012 г. в Дания

Вижте какво се случи през втората фаза от цикъла на структуриран диалог относно „Младежкото участие в демократичния живот в Европа“, който приключи на младежката конференция на ЕС, чийто домакин бе датското председателство на Съюза.

От 18 до 21 март 2012 г. представители на различни младежки организации и представители на правителствата на държавите-членки на ЕС, страните кандидатки за членство в Съюза и други се събраха в Сорьо, Дания, за да обсъдят активното участие на младите хора в обществото и преминаването към заетост.

 

В продължение на 3 дни на семинари по теми като мотивация, механизми за подкрепа, иновации и медии участниците обсъждаха как да бъдат насърчени креативността и способностите на младите хора.

 

Семинар А: Младежко участие и избори

 

Семинар Б: Възраст за гласуване

 

Семинар В: Хартиени салфетки, сегуей и риба

 

Семинар Г: Новата програма в областта на образованието и младежта

 

Семинар Д: Участие и механизми за подкрепа

 

Семинар Е: Участие и средства за комуникация

 

Семинар Ж: Младежко участие и иновации