Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

European Year of Citizens
© European Commission

Европейска година на гражданите (2013 г.)

През 2013 г. ЕС ще организира редица прояви за повишаване на осведомеността на гражданите за техните права и по-специално, когато се преместват в друга страна от ЕС. За какво става дума?

Какво представлява Европейската година?

Много хора – както млади, така и стари – не са наясно с правата си като граждани на Европейския съюз и по-специално с правата си, свързани с живота в друга страна от ЕС.

Такива са:

  • правото квалификациите ви да бъдат признати;
  • правата ви като пътници при пътувания в Европа;
  • правата ви като потребител или купувач, който пазарува в чужбина;
  • достъп до здравни грижи и социална сигурност;
  • образование в чужбина чрез програми като Еразъм

 

Целта на Европейската година на гражданите е да осведоми хората за техните права, така че те да могат да вземат по-информирани решения в личния си живот. Това е възможност за хората в Европа да:

  • научат какви са конкретните им права и възможности;
  • обсъждат пречките пред цялостното упражняване на тези права и да излизат с конкретни предложения за тяхното премахване;
  • участват в граждански форуми по политики и въпроси на ЕС.

 

Какво ще стане?

Конференциите, семинарите и другите дейности и прояви за повишаване на осведомеността, проведени през 2013 г., ще ви помогнат да разберете по-добре какви са правата ви, когато живеете в друга страна от ЕС, независимо дали работите, учите или правите нещо друго.

За подробности за проявите във вашия регион проверявайте редовно уебсайта на Европейската година на гражданите.