Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Video: 

CY EU Youth and DG Conference 2012


Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Νεολαία - 2012, Κύπρος

Η τρίτη φάση του Δομημένου Διαλόγου για τη «Συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο» είχε ως θέμα τη «Συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη της νεολαίας».

Από τις 11 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2012, πάνω από 100 εκπρόσωποι νέων (από τα κράτη μέλη της Ένωσης  και τις χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτήν, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας) συναντήθηκαν με ανώτερους αξιωματούχους των εθνικών ομάδων νεολαίας στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκωσία, για να συζητήσουν πώς μπορεί να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των νέων μέσα από την ενεργό συμμετοχή της νεολαίας.

 

Τα «εργαστήρια» που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου ανέδειξαν τη σημασία που έχει η συμμετοχή των νέων, και ιδιαίτερα των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ως σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία ανεκτικών και δημοκρατικών κοινωνιών που ευημερούν.

 

Με το συνέδριο αυτό έκλεισε η τρίτη και τελική φάση του 18μηνου Δομημένου Διαλόγου για τη «Συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο».