Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Video: 

Danish Presidency EU Youth Conference 2012


Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Νεολαία - 2012, Δανία

Πάρτε μια γεύση από το τι συνέβη στη δεύτερη φάση του Δομημένου Διαλόγου για τη «Συμμετοχή των Νέων στον Δημοκρατικό Βίο στην Ευρώπη» που ολοκληρώθηκε με το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Νεολαία το οποίο διοργάνωσε η δανική προεδρία της ΕΕ.

Από τις 18 έως τις 21 Μαρτίου 2012, εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων νεολαίας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και άλλες χώρες του κόσμου, συγκεντρώθηκαν στην πόλη Sorø της Δανίας για να συζητήσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και τη μετάβαση στην εργασία.

 

Τις 3 ημέρες που διήρκεσε το συνέδριο οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους προώθησης της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων των νέων, μέσα από «εργαστήρια» για διάφορα θέματα όπως η δημιουργία κινήτρων, οι μηχανισμοί υποστήριξης, η καινοτομία και τα μέσα ενημέρωσης.

 

Εργαστήρι Α: Ενεργός συμμετοχή των νέων και εκλογές

 

Εργαστήρι Β: Ηλικία απόκτησης δικαιώματος ψήφου

 

Εργαστήρι Γ: Ρολά χαρτιού, ένα πατίνι και ένα ψάρι

 

Εργαστήρι Δ: Νέο πρόγραμμα στον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας

 

Εργαστήρι Ε: Μηχανισμοί Στήριξης και Ενεργός Συμμετοχή

 

Εργαστήρι ΣΤ: Τελικά μέσα και συμμετοχή

 

Εργαστήρι Η: Ενεργός συμμετοχή των νέων και καινοτομία