Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

European Year of Citizens
© European Commission

Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διοργανώνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα όταν μετακομίζουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς;

Περί τίνος πρόκειται;

Πολλοί πολίτες, είτε νέοι είτε μεγαλύτερης ηλικίας, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την μετεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. Π.χ.:

  • το δικαίωμα για αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους
  • τα δικαιώματά τους ως επιβατών, όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη
  • τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών, όταν κάνουν αγορές από άλλο κράτος μέλος
  • το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση
  • το δικαίωμα για σπουδές στο εξωτερικό με προγράμματα όπως το Erasmus
  •  

Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους πολίτες πάνω στα δικαιώματά τους αυτά, έτσι ώστε να είναι καλύτερα ενημερωμένοι όταν λαμβάνουν αποφάσεις στην προσωπική τους ζωή.

Είναι μια ευκαιρία για τους πολίτες όλων των κρατών μελών:

  • να μάθουν τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες που τους δίνονται
  • να συζητήσουν για τα εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματα αυτά και να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους
  • να συμμετάσχουν σε φόρουμ συζητώντας τις πολιτικές και τα ζητήματα της ΕΕ.

 

Τι προγραμματίζεται;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 θα πραγματοποιηθούν συνέδρια, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματά σας όταν ζείτε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σπουδές, επαγγελματικούς λόγους κ.ά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με εκδηλώσεις στην περιοχή σας, να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών.