Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

A picture
© shutterstock.com - Roxana Gonzalez

Platforma Euro-Med sdružuje mladé lidi

Už jste někdy přemýšleli o tom, že byste pro svou nevládní organizaci našli partnera v severní Africe, Turecku nebo na Středním východě? Partnerské organizace pro vaše projekty a výměnné programy pro mládež vám pomůže najít platforma Euro-Med.

Jak začít

Zaregistrujte svou organizaci k evropsko-středomořské platforměJoin the Euro-Med programme a navažte kontakty s partnerskými organizacemi v kterékoli z 35 zemí evropsko-středomořského partnerství. I ostatní nevládní organizace vás tak budou moci kontaktovat.

Hlavním cílem mládežnické platformy Euro-Med je přimět nevládní organizace z obou regionů ke spolupráci a výměně zkušeností.

 

Názory

Serap Yeterová z Turecka říká:

Věřím, že když mladým lidem [v Turecku] ukážeme, že kromě každodenního života a práce existuje ještě něco jiného, zlepšíme tak kvalitu jejich života. Naučí se poznávat nové lidi z jiných zemí, kultur a náboženství a uvědomí si, že všichni můžeme žít společně, spolupracovat a budovat tak lepší budoucnost. [Turecko] je spojnicí mezi Asií a Evropou. Mladí lidé v Turecku mají hodně společného s ostatními mladými lidmi v zemích Evropské unie a také ve středomořských zemích.