Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Prakse ES delegācijā Apvienoto Nāciju Organizācijā

A picture
© European Commission
Praktikantiem ES delegācijā ANO mītnē Ņujorkā tagad ir iespēja strādāt Eiropas Savienībai un Apvienoto Nāciju Organizācijai vienlaicīgi. Uzzini kā!

ES ir pastāvīga novērotāja statuss ANO. Tās delegācija sadarbojas ar ANO praktiski visos ANO darba aspektos — politikas izstrādē, miera uzturēšanā, humānajā palīdzībā un daudzās citās jomās.

 

Ko tu kā praktikants darīsi

Kā praktikants ES delegācijā sekosi darbam ANO struktūrās, piemēram, Drošības padomē, Ģenerālajā Asamblejā un tās daudzajās komitejās, kā arī Ekonomikas un sociālajā padomē.

Strādājot plecu pie pleca ar delegācijas amatpersonām, sagatavosi ziņojumus, kas adresēti Komisijas galvenajai mītnei Briselē un Komisijas delegācijām citur pasaulē.

 

Vai vari pieteikties

Lai varētu pieteikties, tev jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • tev ir jābūt ES pilsonim,
  • tev ir jābūt diplomam par pabeigtām studijām vismaz 3 gadu ilgā augstskolas līmeņa mācību programmā, un vēlams, lai šo studiju jomas būtu politikas zinātne, ekonomika, attīstība, vide vai cilvēktiesības un ar tām saistītā likumdošana,
  • tev brīvi jāpārvalda angļu valoda,
  • tev ir jābūt pilnai veselības un negadījumu apdrošināšanai, kura ir derīga ASV un Kanādā.

Diemžēl nevari pieteikties, ja reiz jau esi praktizējies vai strādājis kādā no ES iestādēm vai struktūrām ilgāk par 6 nedēļām.

 

Kā pieteikties

Aizpildi pieteikuma veidlapu un nosūti to prakses koordinatoram. Pārliecinies, vai neesi aizmirsis iekļaut pieteikumā aizpildītu pieteikuma veidlapu, CV, pavadvēstuli un pašreizējo vai bijušo pasniedzēju vai darba devēju atsauksmes.

 

Termiņi

Delegācija piedāvā trīs 3-6 mēnešus ilgas prakses sesijas gadā. Ieskaties vietnē Eiropas Savienība Apvienoto Nāciju Organizācijā, lai noskaidrotu termiņu nākamajai pieteikumu iesniegšanai.

 

publicēts: O., 07/05/2013 - 15:16


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!