Sökväg

Uppdaterat : 30/06/2014

work

Rättigheter som arbetstagare

Arbeta

Som EU-medborgare behöver du inte ha arbetstillstånd för att arbeta i ett annat EU-land och du har rätt att bo där medan du arbetar - på vissa villkor.

Undantag - din rätt att arbeta i andra EU-länder kan vara tillfälligt begränsad om du är kroatisk medborgare.

Läs mer:

Tillfälliga begränsningar för arbete i EU

Egenföretagare behöver inget arbetstillstånd inom EU. Om någon kräver det av dig kan du be Solvit om hjälp.

Om du startar nytt företag bör du tänka på att formaliteterna skiljer sig mycket åt i EU. Du kan få hjälp från kontaktpunkterna i de olika länderna.

Bo

Om du arbetar i ett annat EU-land har du och din familj automatiskt rätt att bo där.

Det kan finnas vissa villkor beroende på om du är anställd eller arbetar som egenföretagare.

  • Om du är anställd har du rätt att bo i ett annat EU-land även om du arbetar deltid eller har en tidsbegränsad anställning.
  • Om du är egenföretagare har du rätt att bo i ett annat EU-land om du bedriver en stadig och kontinuerlig ekonomisk verksamhet där.

De administrativa formaliteterna varierar beroende på hur länge du stannar.

Likabehandling och förmåner

Om du är EU-medborgare och arbetar i ett annat EU-land ska du och din familj behandlas på samma sätt som medborgarna i det nya landet. Det betyder att du har rätt till samma förmåner som de inhemska arbetstagarna från första arbetsdagen.

Du har rätt att få förmåner som ges till landets medborgare för att de arbetar där (anställda eller egenföretagare). Det kan också gälla förmåner som inte är direkt kopplade till anställning (t.ex. tågrabatter, pensionstillägg, studiebidrag eller arbetslöshetsförmåner för dina barn när de söker sitt första jobb).

Du kan också ha rätt till naturaförmåner (t.ex. tolkning vid rättsliga förfaranden).

Om du bor i landet har du också rätt till de förmåner som ges till arbetstagare och deras familjer för att de bor i landet

Om du bor i ett annat land än där du arbetar (gränsarbetare) har du rätt att bo där även om du inte är medborgare i landet: eftersom du arbetar anses du ha tillräckliga medel för din försörjning.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilka förmåner du ha rätt till i det nya landet

Rosita är italienska, men arbetar och bor i Frankrike med man och tre barn. Hon ansöker om ett tågrabattkort för familjer med många barn, men får avslag med motiveringen att varken hon eller barnen är franska.

Rosita bör överklaga. Hon kan också vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster. Alla arbetstagare i EU som har många barn (definieras i många länder som tre eller fler) har rätt till tågrabatt från första arbetsdagen i det land där de arbetar - om det finns sådana rabatter för landets medborgare.

Bo kvar utomlands om du blir arbetslös

Om du förlorar jobbet i det nya landet har du rätt att bo kvar där. Läs om villkor och formaliteter

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

eller medborgare i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz

Retour au texte en cours.

I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.

I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.

I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.