Navigačný riadok

Aktualizované : 30/06/2014

work

Práva súvisiace so zamestnaním

Práca

Ako štátny príslušník EÚ nepotrebujete pracovné povolenie na prácu v inej krajine EÚ a môžete v nej žiť na tento účel za určitých podmienok.

Výnimka - štátni príslušníci Chorvátska naďalej podliehajú dočasným obmedzeniam práce v .

Viac informácií:

Dočasné pracovné obmedzenia v EÚ

Samostatne zárobkovo činné osoby nepotrebujú v EÚ pracovné povolenie. Ak ho napriek tomu príslušné úrady od vás vyžadujú, požiadajte o pomoc tu.

Ak zakladáte novú firmu, nezabudnite, že formálne požiadavky sa v rámci EÚ stále do veľkej miery líšia. Pomôcť vám môžu na jednotných kontaktných miestach v jednotlivých členských štátoch.

Život

Ak pracujete v inej krajine EÚ, vy a vaša rodina máte automaticky právo žiť v danej krajine.

V závislosti od toho, či máte pracovnú zmluvu, alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba, sa na vás môžu vzťahovať určité podmienky.

  • Ak máte pracovnú zmluvu, máte právo žiť v inej krajine EÚ, aj keď nepracujete na plný úväzok alebo pracujete na zmluvu uzavretú len na dobu určitú.
  • Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, máte právo žiť v inej krajine EÚ, ak v nej vykonávate stabilnú a nepretržitú hospodársku činnosť.

Administratívne formality týkajúce sa pobytu v zahraničí sa líšia v závislosti od dĺžky vášho pobytu.

Rovnaké zaobchádzanie a dávky

Ako občan EÚ pracujúci v inej krajine EÚ máte vy a vaša rodina v novej krajine právo na rovnaké zaobchádzanie. To znamená, že od prvého pracovného dňa máte nárok na rovnaké dávky ako domáci pracovníci.

Máte teda právo na dávky určené občanom krajiny, pretože v nej pracujú (ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby). To môže zahŕňať aj výhody, ktoré nie sú priamo spojené so zamestnaním (zníženie poplatkov za cestovanie vlakom, doplnkové dôchodky, granty na vzdelávanie, alebo dávky v nezamestnanosti pre deti, ktoré si hľadajú prvé zamestnanie).

Môžete mať nárok aj na nefinančné dávky (napr. právo na tlmočenie počas právnych konaní).

Ak v krajine žijete, tiež budete mať nárok na dávky priznávané pracovníkom a ich rodinám, ktorí žijú v tejto krajine.

Ak žijete v jednej krajine a pracujete v inej (cezhraničný pracovník), získavate právo žiť v tejto krajine, aj keď nie ste jej štátnym príslušníkom: ak za prácou dochádzate do inej krajiny, považujete sa za osobu, ktorá má dostatočné prostriedky na živobytie.

Príbeh

Informujte sa, na aké dávky máte vo svojej novej krajine nárok

Rosita pochádza z Talianska, ale so svojím manželom a tromi deťmi žije vo Francúzsku, kde aj pracuje. Požiadala o zľavnený preukaz na vlakovú dopravu pre veľké rodiny. Jej žiadosť však bola zamietnutá, pretože ani ona, ani jej deti nie sú Francúzi.

Rosita by sa však nemala vzdať a v prípade potreby by mala vyhľadať pomoc niektorej z asistenčných služieb EÚ. Všetci pracovníci EÚ s veľkými rodinami (v mnohých krajinách s tromi a viac deťmi) majú nárok na lacnejšiu vlakovú dopravu v krajine, v ktorej pracujú, a to od prvého pracovného dňa, ak tieto zľavy existujú pre štátnych príslušníkov danej krajiny.

Pobyt v zahraničí po strate zamestnania

Ak prídete o prácu v zahraničí, kde žijete, stále máte právo žiť v danej krajine. Informujte sa o podmienkach a formalitách platných vo vašej hostiteľskej krajine.

Pomoc a poradenstvo

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.