Kruimelpad

Bijgewerkt : 30/06/2014

work

Uw rechten op het gebied van werk

Werken

Als EU-onderdaanheeft u geen werkvergunning nodig om in een ander EU-land te werken. Onder bepaalde voorwaarden mag u daar dan ook wonen.

Uitzondering - Kroatische onderdanen hebben nog steeds te maken met tijdelijke beperkingen voor het werken in de EU.

Meer over:

Tijdelijke arbeidsbeperkingen in de EU

Zelfstandigen hebben geen werkvergunning nodig binnen de EU. Als u wordt verteld dat u een werkvergunning nodig hebt, kunt u hier om hulp vragen.

Als u een nieuw bedrijf opzet, moet u zich ervan bewust zijn dat de formaliteiten nog steeds sterk uiteenlopen binnen de EU. Gelukkig kunt u in alle landen hulp krijgen bij een centraal contactpunt.

Wonen

Als u in een ander EU-land werkt, heeft u automatisch het recht om daar samen met uw gezin te wonen.

Welke voorwaarden van toepassing zijn, hangt ervan af of u een arbeidsovereenkomst hebt dan wel zelfstandig bent.

  • In het geval van een arbeidsovereenkomst heeft u het recht om in een ander EU-land te wonen, zelfs als u niet voltijds werkt of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt.
  • Als zelfstandige hebt u recht om in een ander EU-land te wonen als u zich daar bezig houdt met stabiele en continue economische activiteiten.

De administratieve formaliteiten om in het buitenland te mogen blijven zijn wettelijk verschillend en afhankelijk van hoe lang u blijft.

Gelijke behandeling en uitkeringen

Als EU-onderdaan die in een ander EU-land werkt, hebben u en uw gezinsleden er recht op behandeld te worden als onderdaan van dat land. Dit betekent dat u recht heeft op dezelfde voorzieningen als werknemers uit dat land vanaf de dag dat u daar begint te werken.

U hebt daarom recht op de voorzieningen die de onderdanen van dat land krijgen omdat zij daar werken (als werknemer of zelfstandige). Dit kan ook betrekking hebben op voordelen die niet direct werkgerelateerd zijn (korting op treinkaartjes aanvullende pensioenen, onderwijstoelagen of werkloosheidsuitkeringen voor uw kinderen als zij op zoek gaan naar hun eerste baan).

U kunt ook in aanmerking komen voor niet-financiële hulp (bijv. een tolk bij rechtszaken).

Als u in het land woont, heeft u ook recht op uitkeringen die worden uitbetaald aan de werknemers en hun gezin die daar wonen.

Als u grenswerker bent, dus in een ander land woont dan waar u werkt, heeft u het recht om in dat andere land te wonen ook al bent u geen onderdaan van dat land: als u over de grens werkt wordt er vanuit gegaan dat u in uw onderhoud kunt voorzien.

Voorbeeld

Ga na waar u recht op heeft in uw nieuwe land

Rosita komt uit Italië, maar woont en werkt in Frankrijk met haar echtgenoot en drie kinderen. Ze vraagt een spoorwegenkortingskaart voor grote gezinnen aan, maar de aanvraag wordt geweigerd omdat zij noch haar kinderen Frans zijn.

Rosita moet voet bij stuk houden en zo nodig hulp vragen bij de diverse EU-adviesdiensten Want alle EU-werknemers met grote gezinnen (in veel landen drie of meer kinderen) hebben recht op goedkopere treinkaartjes in het land waar ze werken vanaf de dag dat ze beginnen te werken, voor zover dergelijke kortingen bestaan en onderdanen van dat land daar gebruik van kunnen maken.

In het buitenland blijven nadat u uw baan verloren heeft

Als u uw baan kwijtraakt terwijl u in een ander land woont, hebt u nog steeds het recht om daar te wonen. Lees meer over de voorwaarden en formaliteiten.

Hulp en advies

Footnote

of onderdaan van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Retour au texte en cours.

in dit geval de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.

Hier: de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.

in dit geval de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.