Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 30/06/2014

work

Darba tiesības

Darbs

Ja esat ES pilsonis, jums nav vajadzīga darba atļauja, lai strādātu un dzīvotu citā ES valstī, ja vien ievēroti atsevišķi nosacījumi.

Izņēmums: joprojām pastāv pagaidu ierobežojumi Horvātijas pilsoņiem, kuri vēlas strādāt citā ES valstī.

Lasiet vēl:

Pagaidu ierobežojumi attiecībā uz tiesībām strādāt citā ES valstī

Pašnodarbinātajiem nav vajadzīga darba atļauja, lai īstenotu savu darbību ES. Ja jums prasa atļauju, varat vaicāt pēc palīdzības te.

Ja sākat jaunu uzņēmējdarbību, jums ir jāzina, ka formalitātes būtiski atšķiras dažādās valstīs. Lai iegūtu informāciju, vērsieties īpašajos kontaktcentros katrā valstī.

Uzturēšanās

Ja jūs strādājat citā ES valstī, jums un jūsu ģimenei automātiski ir tiesības tur dzīvot.

Tas, vai jums ir darba līgums vai pašnodarbinātā statuss, noteiks piemērojamos nosacījumus.

  • Ja jums ir darba līgums, jums ir tiesības dzīvot citā valstī arī tad, ja nestrādājat pilnu darba dienu vai jums ir terminēts līgums.
  • Ja esat pašnodarbinātais, jums ir tiesības dzīvot citā ES valstī, ja īstenojat stabilu un pastāvīgu saimniecisko darbību.

Tas, kādas administratīvās formalitātes jākārto, lai likumīgi uzturētos citā ES valstī, atkarīgs no jūsu uzturēšanās ilguma.

Vienāda attieksme un pabalsti

Ja esat ES pilsonis un strādājat citā ES valstī, attieksmei pret jums un jūsu ģimeni ir jābūt tādai pašai kā pret šīs valsts pilsoņiem. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības uz tādām pašām priekšrocībām no brīža, kad sākat strādāt šajā valstī.

Tādējādi jums ir tiesības uz priekšrocībām, kas pienākas uzņemošās valsts pilsoņiem saistībā ar to, ka viņi tur strādā (kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie). Runa var būt par priekšrocībām, kas nav tieši saistītas ar darbu (samazināta vilciena biļešu cena, papildu pensija, mācību stipendijas vai bezdarbnieka pabalsti, ko piešķir jauniešiem, kas meklē pirmo darbu).

Jums, iespējams, ir tiesības arī uz palīdzību, kas nav finansiāla (piemēram, tiesības uz mutisko tulkošanu tiesvedības laikā).

Ja dzīvojat attiecīgajā valstī, varat arī baudīt priekšrocības, ko piešķir darba ņēmējiem un viņu ģimenēm saistībā ar to, ka viņi dzīvo šajā valstī.

Ja dzīvojat vienā valstī, bet strādājat citā, (ja esat pārrobežu darba ņēmējs) jums var piešķirt tiesības dzīvot tur pat tad, ja neesat šīs valsts pilsonis: uzskatīs, ka jums ir pietiekami līdzekļi, lai sevi uzturētu.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, kādi pabalsti jums pienākas jaunajā mītnes valstī

Rozita ir no Itālijas, bet dzīvo Francijā kopā ar savu vīru un trijiem bērniem. Viņa vēlas saņemt vilciena biļeti nedēļai, mēnesim vai sezonai ar atlaidi, kas pienākas daudzbērnu ģimenēm, bet to viņai nedod tāpēc, ka ne viņa, ne viņas bērni nav Francijas pilsoņi.

Rozitai nevajadzētu samierināties un, ja vajadzīgs, būtu jālūdz palīdzība ES palīdzības dienestos. No pirmās darba dienas visiem ES darba ņēmējiem, kuriem ir daudzbērnu ģimene (daudzās valstīs tās ir ģimenes ar trijiem vai vairākiem bērniem), ir tiesības uz lētākām vilciena biļetēm braukšanai valstī, kurā viņi strādā, — ja šādas atlaides pastāv un tiek piedāvātas attiecīgās valsts pilsoņiem.

Uzturēšanās ārvalstī pēc darba zaudēšanas

Ja zaudējat darbu, kamēr dzīvojat citā ES valstī, varat turpināt dzīvot šajā valstī. Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes.

Palīdzība un padoms

Footnote

vai Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices pilsonis

Retour au texte en cours.

Runa ir par 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

Retour au texte en cours.

šajā gadījumā 28 ES dalībvalstīs + Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 28 ES dalībvalstīs + Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē.

Retour au texte en cours.