Navigációs útvonal

Frissítve : 30/06/2014

work

Munkával kapcsolatos jogok

Ha másik EU-országban szeretne dolgozni...

Uniós ország állampolgáraként Önnek nincs szüksége munkavállalási engedélyre ahhoz, hogy másik uniós országban dolgozzon. Munkavállalás céljából az adott országban élhet, ha teljesít bizonyos feltételeket.

Kivétel: a horvát állampolgárok európai uniós munkavállalására még mindig vonatkoznak bizonyos átmeneti korlátozások.

A témáról bővebben:

az európai uniós munkavállalásra vonatkozó átmeneti korlátozások

Az önfoglalkoztatóknak elvileg nincs szükségük munkavállalási engedélyre az Európai Unióban. Ha Ön mégis azt a tájékoztatást kapja, hogy munkavállalási engedélyt kell kiváltania, itt kérhet segítséget.

Ha új vállalkozásba kezd, fontos tudnia, hogy az adminisztratív teendők még mindig nagymértékben különböznek az Európai Unión belül. Ha segítségre van szüksége, forduljon az adott országban az egyablakos ügyintézési ponthoz.

Ha másik EU-országban szeretne élni...

Ha Ön egy másik uniós országban dolgozik, akkor családjával együtt automatikusan jogosult arra, hogy az adott országban éljen.

A tartózkodásra vonatkozó esetleges feltételek attól függnek, hogy Ön munkaszerződéssel vagy pedig önfoglalkoztatóként dolgozik-e.

  • Ha munkaszerződése van, akkor jogosult arra, hogy egy másik uniós országban éljen, még akkor is, ha nem teljes munkaidőben dolgozik, vagy ha a munkaszerződése határozott időre szól.
  • Ha önfoglalkoztató, azaz önálló vállalkozó, akkor jogában áll másik uniós országban élni, feltéve hogy ott tartós és folyamatos jelleggel gazdasági tevékenységet folytat.

A jogszabályok - a tartózkodás hosszától függően - eltérően határozzák meg a kinttartózkodáshoz szükséges adminisztratív teendőket.

Egyenlő bánásmód és ellátások

Az Európai Unió egyik országának az Unió egy másik országában dolgozó állampolgáraként Önt (és családtagjait) ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint a munkavégzés helye szerinti ország állampolgárait. Ez azt jelenti, hogy a munkába állástól kezdve ugyanazokra az ellátásokra jogosult, mint a helyi munkavállalók.

Megilletik tehát azok az ellátások, melyekben az adott ország állampolgárai azért részesülnek, mert ott (foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként) munkát végeznek. Ezekbe az ellátásokba adott esetben olyan kedvezmények is beletartozhatnak, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a foglalkoztatáshoz (vasúti kedvezmények, kiegészítő nyugdíjak, tanulmányi támogatások, illetve a munkavállaló gyermekeinek első elhelyezkedését segítő álláskeresési járadék).

Előfordulhat, hogy nem pénzbeli ellátások is megilletik Önt (pl. az a jog, hogy bírósági eljárás során tolmács segítségét vegye igénybe).

Ha a munkavégzés helye szerinti országban él, Ön (és családja) azokra az ellátásokra is jogosult, amelyekben az adott ország az állampolgársággal rendelkező lakosait részesíti.

Ha nem a munkavégzés helye szerinti, hanem egy másik országban él (azaz ha határ menti ingázó), abban az esetben is a tartózkodási hely szerinti országban lakhat, ha nem rendelkezik az ország állampolgárságával. A helyi hatóságok megítélése szerint ugyanis a határ túlsó oldalán végzett munka révén Ön birtokában van az önfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak.

Konkrét eset

Nézzen utána, milyen ellátásokra jogosult új lakhelyén

Rosita olasz állampolgár, aki Franciaországban dolgozik, és ott is él férjével és három gyermekével együtt. Amikor nagycsaládosoknak járó vasúti kedvezmény próbált igénybe venni, azt arra hivatkozva tagadták meg tőle, hogy ő és gyermekei nem francia állampolgárok.

Rositának érdemes kiállnia a jogokért, melyek megilletik. Ha szükséges, segítséget kérhet a különböző uniós segítségnyújtó szolgálatoktól. A nagycsaládos (azaz a legtöbb ország szabályai szerint a legalább 3 gyermeket nevelő) uniós munkavállalók ugyanis a munkavégzés első napjától kezdve jogosultak az állampolgároknak járó vasúti kedvezményekre abban az országban, ahol dolgoznak.

Ha Ön állása elvesztése után külföldön szeretne maradni...

Ha másik uniós országban él, és elveszíti az állását, továbbra is jogában áll az országban maradni és ott élni. A linkre kattintva áttekintheti a vonatkozó feltételeket és a teljesítendő adminisztratív követelményeket.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban / Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

vagy izlandi, liechtensteini, norvég, illetve svájci állampolgárként

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

Retour au texte en cours.