Navigointipolku

Päivitetty : 30/06/2014

work

Työskentelyyn liittyvät oikeudet

Työskentely toisessa EU-maassa

Jos olet EU-kansalainen, et tarvitse työlupaa toisessa EU-maassa työskentelyä varten, ja työntekijänä saat myös asua maassa - kunhan tietyt ehdot täyttyvät.

Poikkeus: Kroatian kansalaisten työskentelyä EU:n alueella koskevat edelleen väliaikaiset rajoitukset.

Lisätietoa:

Työntekoa EU:n alueella koskevat väliaikaiset rajoitukset

Itsenäisiltä ammatinharjoittajilta ei saa vaatia työlupaa EU:n alueella. Jos sinulta vaaditaan työlupaa, voit kääntyä SOLVIT-verkoston puoleen.

Jos perustat uuden yrityksen, muista, että muodollisuudet poikkeavat edelleen toisistaan huomattavasti eri puolilla EU:ta - mutta niitä varten saat apua kunkin maan keskitetystä asiointipisteestä.

Asuminen toisessa EU-maassa

Jos työskentelet toisessa EU-maassa, sinulla ja perheelläsi on automaattisesti oikeus asua maassa.

Mahdollisten ehtojen soveltaminen riippuu siitä, onko sinulla työsopimus vai oletko itsenäinen ammatinharjoittaja.

  • Jos sinulla on työsopimus, sinulla on oikeus asua toisessa EU-maassa, vaikket olisi töissä kokopäiväisesti tai työsopimuksesi olisi määräaikainen.
  • Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, sinulla on oikeus asua toisessa EU-maassa, jos siellä harjoittamasi taloudellinen toiminta on pysyvää ja jatkuvaa.

Laillista maassa oleskelua koskevat hallinnolliset muodollisuudet riippuvat siitä, kauanko oleskelusi kestää.

Yhdenvertainen kohtelu ja etuudet

Jos olet toisessa EU-maassa työskentelevä EU-kansalainen, sinulla ja perheelläsi on oikeus samaan kohteluun kuin maan omilla kansalaisilla. Sinulla on siis oikeus saada samat etuudet kuin maan omilla työssäkäyvillä kansalaisilla siitä päivästä alkaen, kun aloitat työskentelyn.

Sinulla ja perheelläsi on oikeus saada etuuksia, joita myönnetään maan omille kansalaisille heidän työssäkäyntinsä (työnantajan palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana) perusteella. Tähän voivat kuulua myös lisäetuudet, jotka eivät ole suoraan yhteydessä työssäkäyntiin (esimerkiksi alennushintaiset junaliput, lisäeläkkeet, koulutusavustukset tai ensimmäistä kertaa työnhaussa olevien lastesi työttömyysetuudet).

Sinulla saattaa olla oikeus saada myös muita kuin rahallisia etuuksia (esimerkiksi oikeus tulkkaukseen oikeudenkäynneissä).

Jos asut työskentelymaassasi, sinulla on myös oikeus etuuksiin, joita työssäkäyvät henkilöt ja heidän perheensä saavat maassa asumisen perusteella.

Riippumatta siitä, oletko asuinmaasi kansalainen, sinulla on oikeus asua maassa myös silloin, kun käyt töissä toisessa maassa (nk. rajatyöntekijä), sillä sinulla katsotaan olevan riittävä toimeentulo.

Esimerkkitapaus

Ota selvää, mitkä etuudet kuuluvat sinulle uudessa asuinmaassasi

Rosita on kotoisin Italiasta, mutta hän asuu aviomiehensä ja kolmen lapsensa kanssa Ranskassa ja käy siellä töissä. Hän hakee suurperheille tarkoitettua korttia, jolla saa ostaa junalippuja alennettuun hintaan. Korttia ei kuitenkaan myönnetä, koska Rosita ja hänen lapsensa eivät ole ranskalaisia.

Rositan pitäisi kuitenkin pitää kiinni vaatimuksestaan ja tarvittaessa hakea apua EU:n neuvontapalveluista. Kaikilla työssäkäyvillä EU:n kansalaisilla, joilla on useita lapsia (monissa maissa kolme tai useampia), on oikeus alennushintaisiin junalippuihin työskentelymaassaan siitä päivästä lukien, jolloin he aloittavat työt - jos myös maan omat kansalaiset voivat ostaa tällaisia junalippuja.

Ulkomailla oleskelu työpaikan menettämisen jälkeen

Jos jäät työttömäksi toisessa maassa asuessasi, sinulla on edelleen oikeus asua maassa. Tarkista tällöin sovellettavat ehdot ja muodollisuudet.

Apua ja neuvoja

Footnote

tai Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.